درباره - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما می توانید تمامی اطلاعات نرم افزار خود مانند " نام نرم افزار ، نسخه ، سازنده ، شماره های پشتیبانی ، آدرس سایت " را داشته باشید.

برای کسب این اطلاعات ابتدا  وارد مدیریت سایت بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی  "فروشگاه ساز دیمارکت"  کلیک نمایید و سپس  " درباره " را انتخاب کنید.

در این بخش اطلاعات نرم افزار از قبیل نام نرم افزار ، نسخه ، سازنده ، شماره های پشتیبانی ، آدرس سایت برای شما نمایش داده می شود.

 

 

درباره

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :