مدیریت صفحات استاتیک - فروشگاه ساز دیمارکت 4

*مدیریت صفحات استاتیک
مدیریت صفحات شامل ویرایش و حذف است. در این صفحه " آی دی - عنوان صفحه و محصولات" نمایش داده می شوند. برای مدیریت آن ها می توانید از سمت راست "صفحات استاتیک" سپس " مدیریت صفحات" را انتخاب کنید.
عنوان صفحات و ابزاری برای حذف و ویرایش در اختیار شماست. هم چنین می توانید صفحه استاتیک را به یک یا چند کالا اختصاص دهید. برای این منظور از "کالای جدید" برای افزودن به لیست کالا یا از "مدیریت کالا" برای ویرایش لیست کالاها استفاده نمایید.مدیریت صفحات استاتیک


به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :