مدیریت شماره حسابها - فروشگاه ساز دیمارکت 4

شما میتوانید تمامی شماره حساب هایی را که برای فروشگاه خود تعریف کردید را مدیریت نمایید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی " سفارشات و پرداختها " کلیک کنید و گزینه ی " مدیریت شماره حساب " کلیک کنید.

صفحه ای برای شما نمایش داده می شود کهمی توانید اطلاعات مورد نظر شماره حساب ها ، که شامل صاحب حساب ها ، نام بانک ، شماره حساب ، شماره کارت است  را مشاهده کنید. در مدیریت شماره حساب ها امکان ویرایش و حذف حساب ها دارد.

مدیریت شماره حسابها
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :