مدیریت فایلها - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.2

شما میتوانید موارد دانلودی ای را که در فروشکاه درج کردید را مدیریت نمایید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی " دانلود " کلیک کنید و گزینه ی " مدیریت فایلها " کلیک کنید.

صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که شامل تمامی فایل های دانلود میباشد.

مدیریت فایل ها امکان ویرایش و حذف را به شما می دهد. بدین منظور از سمت راست "دانلود" وسپس " مدیریت فایلها " راانتخاب نموده و با توجه به "عنوان" و ابزار "ویرایش " و "حذف" که در اختیار شماست مدیریت نمایید.

مدیریت فایلها 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :