مدیریت فایلها - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
5

شما میتوانید موارد دانلودی ای را که در فروشکاه درج کردید را مدیریت نمایید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی " دانلود " کلیک کنید و گزینه ی " مدیریت فایلها " کلیک کنید.

صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که شامل تمامی فایل های دانلود میباشد.

مدیریت فایل ها امکان ویرایش و حذف را به شما می دهد. بدین منظور از سمت راست "دانلود" وسپس " مدیریت فایلها " راانتخاب نموده و با توجه به "عنوان" و ابزار "ویرایش " و "حذف" که در اختیار شماست مدیریت نمایید.

مدیریت فایلها 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :