سفارشات - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.1

سربرگ "سفارشات" را انتخاب نمایید.
مبدأ ارسال سفارشات را تعیین نمایید.
به عنوان راهنمایی کد استان های هم جوار در زیر درج شده است.سفارشات

آدرس کامل فرستنده و شماره تماس پشتیبانی را درج نمایید.
از میان روش های پرداخت ، آن هایی را که مد نظر می باشند بصورت فعال درآورید.

حداکثر بن قابل خرید و مبلغ آن را تعیین نمایید.

اگر فروشگاه شما نیازی به عبارت "باگارانتی" و "بدون گارانتی" ندارد ، آن را با کلمه دلخواه جایگزین نمایید.

انتخاب کنید که تخفیف پانداویلی و تخفیف کلی هم زمان استفاده شوند یا خیر.
می توانید مبلغی را تعیین نمایید که برای فاکتورهای با مبالغ بالاتر از آن ، هزینه ارسال رایگان باشد.

می توانید برای کالاها مالیات ارزش افزوده اعمال نمایید. بدین منظور ابتدا اعمال مالیات ارزش افزوده بر روی کالاها را "فعال" نمایید. میزان مالیات ارزش افزوده را درج نمایید. در نهایت گروه های فعال برای مالیات ارزش افزوده را انتخاب نمایید.

سفارشات


با "ذخیره تنظیمات" به کار خود پایان دهید.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :