کوپن تخفیف جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.3

از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "کوپن تخفیف جدید" را انتخاب نمایید.

کوپن تخفیف جدید

عنوانی برای آن انتخاب نمایید.

برای آن "کد" درنظر بگیرید و با وارد نمودن عددی ، تعداد استفاده آن را در هرخرید محدود کنید.

میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که به صورت ریال لحاظ شود یا درصد.

مدت زمان آن را برحسب محدود و نامحدود بودن انتخاب کنید و اگر زمان آن محدود است ، شروع و پایان آن را از نظر تاریخ و ساعت محدود نمایید.کوپن تخفیف جدید

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :