افزودن تخفیف کلی جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.7

از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "تخفیف کلی جدید" را انتخاب نمایید.

افزودن تخفیف کلی جدید


عنوانی برای آن انتخاب نمایید.

میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که به صورت ریال لحاظ شود یا درصد.

گروه هایی که شامل این تخفیف می شوند را با نگه داشتن کلید ctrl انتخاب نمایید.

مدت زمان آن را برحسب محدود و نامحدود بودن انتخاب کنید و اگر زمان آن محدود است ، شروع و پایان آن را از نظر تاریخ و ساعت محدود نمایید.افزودن تخفیف کلی جدید

بافشردن "تایید" تخفیف لحاظ خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :