تبلیغ جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.7
*تبلیغ جدید
امکان درج تبلیغ بر اساس محل قرارگیری آن وجود دارد. البته محل قرارگیری تبلیغ بر اساس طرح سایت می تواند متفاوت باشد برای افزودن تبلیغ جدید از سمت راست روی "تبلیغات " سپس " تبلیغ جدید" کلیک کنید. درصفحه باز شده عنوان آن را تایپ نمایید. محل قرار گیری آن را انتخاب نمایید که در موقعیت اول - دوم - سوم و... قرار گیرد.
درقسمت "لینک" آدرس را وارد کنید. تا هر وقت کاربر برروی آن کلیک کرد به صفحه مورد نظر هدایت شود.
امکان درج تبلیغ برای صفحات مختلف نیز وجود دارد. مثلا می توانید یک تبلیغ را فقط در صفحه نخست یا فقط در گروه خاصی نمایش دهید. پس صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید.

تبلیغ جدید

آدرس عکس را انتخاب کنید.
مشخص کنید تبلیغ برای چه مدت زمانی نمایش داده شود. اگر نامحدود است تیک نامحدود را فعال کنید و اگر محدود است تیک آن را فعال نموده و محدوده شروع و اتمامش را وارد نمایید.
تبلیغ جدید


در نهایت کارتان را "تأیید" کنید.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :