گروه جدید اخبار - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۵ مهر ۱۳۹۶
4.5

شما میتوانید برای اخبار هایی که در فروشگاه خود درج کردید ، گروه های مختلفی تعریف کنید.

برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی " اخبار " کلیک کنید و سپس گزینه ی " گروه جدید " را انتخاب کنید.

صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی اخبار در یک سطح وجود دارد.  شما باید در قسمت " عنوان " ، گروه جدید را که برای اخبار های فروشگاه در نظر گرفتید را وارد کنید. سپس گزینه ی تایید را بزنید تا گروه جدید تشکیل شود.

گروه جدید اخبار
به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :