فروشگاه ساز دیمارکت 5

گزارش انبار

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
از موجودی انبار فروشگاه خود ، از مسیر زیر میتوانید گزارشی تهیه نمایید: مدیریت فروشگاه - گزارش ها - گزارش انبار صفحه ی گزارش از موجودی انبار ، نمایش داده میشود. که شما باید از قسمت انتخاب گروه ، گروه یا گروه هایی که می خواهید از آنها گزارش تهیه کنید را انتخاب کنید. پس از اتمام ، روی تایید کلیک نمایید. ...

گزارش درآمد

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای تهیه گزارش از درآمدی که در فروشگاه خود بدست می آورید ، به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - گزارش ها - گزارش درآمد صفحه ی گزارش درآمد که شامل تاریخ شروع و تاریخ پایان است ، نمایش داده میشود. با انتخاب تاریخ شروع و تاریخ پایان مورد نظر و دلخواه ، و همچنین با فشردن تایید ، گزارش نمایش داده خواهد شد. ...

گزارش سفارشات

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای تهیه گزارش از سفارشات ثبت شده در فروشگاه خود به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - گزارش ها - گزارش سفارشات تاریخ شروع و تاریخ پایان گزارشی که میخواهید را انتخاب نمایید. نحوه ثبت سفارش بر اساس (آنلاین حضوری) را انتخاب کنید. وضعیت پرداخت بر اساس (پرداخت شده - پرداخت نشده) را نیز انتخاب نمایید. وضعیت سفارش را بر اساس (معلق - ارسال شده ...