فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت مدیران

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای مدیریت مدیرانی که برای فروشگاه خود تعریف کردید و دسترسی های آنها به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - کاربران - مدیران - مدیریت مدیران نام و نام خانوادگی مدیر و شمارش تعداد اخبار ، مقالات و محصولات برای مدیران با تفکیک تعداد کل ، تعداد امروز ، تعداد ماه گذشته قابل مشاهده است. با کمک ابزار ویرایش و حذف به اعمال تغییرات ...

مدیر جدید

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای مدیریت فروشگاه خود میتوانید از مسیر زیر مدیران جدید با دسترسی های متفاوتی تعریف کنید تا قسمتهای مختلف فروشگاه را مدیریت کنند: مدیریت فروشگاه - کاربران - مدیران - مدیر جدید نام و نام خانوادگی ، نام کاربری جدید ، رمز عبور جدید را درج نمایید. می توانید انتخاب کنید که در قسمت تماس با ما نام این مدیر نمایش داده شود. دسترسی ها ...