فروشگاه ساز دیمارکت 5

خروجی لیست موبایل

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
می توانید برای دانلود لیست همه موبایل های ثبت شده در فروشگاه شامل خریداران ، اعضای خبرنامه و کاربران عضو را به صورت یکجا از مسیر زیر اقدام نمایید: مدیریت فروشگاه - کاربران - ارسال گروهی - خروجی لیست موبایل در این خروجی شماره موبایلهای تکراری حذف می شود و شماره موبایلهای ناسالم نیز در لیست قرار نخواهد گرفت. روی دریافت لیست موبایل ...

خروجی لیست ایمیل

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای دانلود لیست همه ایمیل های ثبت شده در فروشگاه شامل خریداران ، اعضای خبرنامه و کاربران عضو به صورت یکجا از مسیر زیر اقدام کنید: مدیریت فروشگاه - کاربران - ارسال گروهی - خروجی لیست ایمیل در این خروجی ایمیل های تکراری حذف می شود و ایمیل های ناسالم نیز در لیست قرار نخواهد گرفت. روی دریافت لیست ایمیل کلیک نمایید. پیغام لیست ایمیل ...

ارسال ایمیل گروهی جدید

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
در صورتی که بخواهید برای گروهی از کاربران خود به صورت گروهی ، ایمیلی را ارسال کنید ، میتوانید از مسیر زیر اقدام کنید: مدیریت فروشگاه - کاربران - ارسال گروهی - ایمیل گروهی توسط این بخش می توانید یک پیغام را به صورت ایمیل به همه کاربران ارسال کنید. عنوان آن را تایپ نمایید و متن را با استفاده از ابزاری که در ...

ارسال پیغام گروهی جدید

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
در صورتی که بخواهید برای چندتا از کاربران خود به صورت گروهی ، پیغامی را ارسال کنید ، میتوانید از مسیر زیر اقدام کنید: مدیریت فروشگاه - کاربران - ارسال گروهی - پیغام خصوصی گروهی توسط این بخش می توانید یک پیغام را به صورت ایمیل به همه کاربران ارسال کنید. عنوان آن را تایپ نمایید و متن را با استفاده از ابزاری که ...