فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت نظرسنجی ها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
فرم های نظرسنجی ای که در فروشگاه درج می شود رامیتوانید ، از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - نظرسنجی - مدیریت نظرسنجی در قسمت مدیریت نظرسنجی می توانید آمار هر نظر را به صورت عددی و نموداری مشاهده کنید. برای این مورد کافی ست از ابزارها روی آمار کلیک نمایید. امکان تغییر فعال و یا غیر فعال شدن نظرسنجی ها ...

نظرسنجی جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
امکان ایجاد نظرسنجی به تعداد نامحدود از مسیر زیر در فروشگاه وجود دارد: مدیریت فروشگاه - محتوا - نظرسنجی - نظرسنجی جدید فقط یک نظرسنجی می تواند فعال باشد. امکان درج نظرسنجی با تعداد نامحدودی گزینه ، برای پاسخ وجود دارد. سوال آن را تایپ نموده و در قسمت پاسخ ها در هر خط یک پاسخ بنویسید و توجه داشته باشید که قابل ویرایش ...