فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت منوهای اصلی

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
منوهای اصلی ای که در فروشگاه خود ایجاد کردید را ، میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - منوی اصلی - مدیریت منوهای اصلی صفحه ی مدیریت منو ها برای شما نمایش داده میشود که شامل عنوان منو ها ، موقعیت نمایش ، چینش و ابزارهای حذف و ویرایش میباشد. با استفاده از عنوان منوها میتوانید به جستجوی منوی مورد ...

منوی جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای افزودن منوی جدید به فروشگاه ، از مسیر زیر اقدام کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - منوی اصلی - منوی جدید صفحه ی افزودن منوی اصلی برای شما نمایش داده خواهد شد: ابتدا عنوان آن را تایپ نمایید. موقعیت نمایش آن را انتخاب نمایید (به عنوان منوی اصلی درج شود یا فوتر ، و در صورت انتخاب منوی فوتر ، در کدوم باکس آن ...