فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت گروه مقالات

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
گروه های مختلفی که برای مقالات فروشگاه تعریف کردید را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه -> محتوا -> مقالات -> مدیریت گروه ها صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های مقالات فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت گروه مقالات شامل ویرایش و حذف است. همچنین امکان بروزرسانی چینش گروه ها به صورت یک جا وجود دارد.  

گروه جدید مقالات

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای مقالات فروشگاه ،گروه های مختلفی را میتوانید از مسیر زیر تعریف کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مقالات - گروه جدید مقالات صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی مقالات در یک سطح وجود دارد. در قسمت عنوان ، گروه جدیدی را که برای مقاله های فروشگاه در نظر گرفتید وارد کنید. سپس گزینه ی تایید را بزنید تا ...

مدیریت مقالات

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
تمامی مقالاتی که در فروشگاه قرار دارد را از مسیر زیر میتوانید مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مقالات - مدیریت مقالات صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید مقالات درج شده در فروشگاه را مشاهده و مدیریت کنید. مدیریت مقاله شامل نمایش تعداد رای ، رنک مقاله ، تعداد مشاهده و ... است. همچنین امکان ویرایش و حذف مقالات نیز ...

مقاله جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
مقالات جدیدی رامیتوانید از مسیر زیر به فروشگاه خود اضافه نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مقالات - مقاله جدید در صفحه ی باز شده ، عنوان مقاله را تایپ نمایید. امکان اتصال مقالات به گروه محصولات نیز وجود دارد. بدین صورت با ورود به آن گروه ، مقالات مرتبط به آن نمایش داده می شوند. بدین منظور گروه محصولات و گروه مورد نظر ...