فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت لینک ها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
لینک های مفید که در فروشگاه قرار دارند را ، می توانید از مسیر زیر مدیریت نمایید:   مدیریت فروشگاه -> محتوا -> لینک ها -> مدیریت لینک ها   صفحه ی  مدیریت لینک ها برای شما نمایش داده میشود که امکان "ویرایش" و "حذف" را نیز به شما می دهد.   پس از پایان مراحل با زدن دکمه "تایید" تغییرات را اعمال کنید.  

لینک جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
لینک های مفید و یا مورد استفاده و مورد نیاز کاربران ، را ، از مسیر زیر در فروشگاه خود قرار دهید: مدیریت فروشگاه - محتوا - لینک ها - لینک جدید صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که می توانید لینک های مفیدی را به سایت اضافه کنید. در صفحه نمایش داده شده عنوان آن را تایپ نموده و آدرس لینک را ...