فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت فرم ها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
فرم های مختلفی که روی فروشگاه قرار دادید را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - فرم ساز - مدیریت فرم ها در نگاه اول (وضعیت فرم - تعداد فیلد - تعداد اطلاعات) قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از ابزار می توانید به (درج فیلد - مدیریت فیلدها - مشاهده اطلاعات) دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید فرم را ...

فرم جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
در فروشگاه از مسیر زیر میتوانید فرم هایی بسازید که توسط کاربران تکمیل شوند. همانند فرم ثبت نام و فرم سفارش محصول خاص : مدیریت فروشگاه - محتوا - فرم ساز - فرم جدید در کادر باز شده ، عنوان فرم را درج نمایید. و در قسمت محدودیت تکمیل حداکثر تعداد فرمی که می توان تکمیل نمود را تعیین کنید. مشخص کنید همه کاربران ...