فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت گروههای دانلودی

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
گروه های دانلودی ای را که برای فایل های دانلودی در فروشگاه خود تعریف کردید را ، میتوانید مدیریت کنید. برای این کار ابتدا به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - محتوا - دانلود - مدیریت گروه ها صفحه ی مربوط به مدیریت گروه های دانلودی برای شما نمایش داده خواهد شد که شامل عنوان ها ، چینش و ابزارهای حذف و ویرایش ...

گروه جدید دانلود

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای موارد دانلودی ای که در فروشگاه درج کردید میتوانید گروه های مختلفی را از مسیر زیر تعریف کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - دانلود - گروه جدید در کادر باز شده میتوانید گروه های دانلودی خود را تعریف کنید. همچنین می توانید یک دسته بندی برای فایل های مختلف داشته باشید. دسته بندی در یک سطح انجام می شود. عنوان گروه ...

مدیریت فایلها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
موارد دانلودی ای که در فروشگاه درج کردید را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه -> محتوا  -> دانلود -> مدیریت فایلها صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که شامل تمامی فایل های دانلود به همراه عناوین آنها میباشد. مدیریت فایل ها امکان ویرایش و حذف فایلهای دانلودی را به شما می دهد.    

دانلود فایل جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
میتوانید تعداد نامحدودی فایل را برای دانلود به صورت عمومی ، از مسیر زیر در فروشگاه درج کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - دانلود - فایل جدید در صفحه نمایش داده شده عنوان و گروه را مشخص نمایید. برای گذاشتن تصویر ، آدرس عکس ذخیره شده را وارد نمایید. همچنین اگر می خواهید برای فایلتان پیوست بگذارید آدرس آن را در قسمت ...