فروشگاه ساز دیمارکت 5

کالاهای پرفروش

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید تعدادی از کالاها را به عنوان پرفروش های صفحه ی نخست از مسیر زیر درج و انتخاب کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - تبلیغات - کالاهای پرفروش عنوان و لینک صفحه دلخواه را تایپ کنید و برای آن تصویری درج نمایید. در آخر تایید را برای اتمام کار بزنید. تا در فروشگاه درج شوند. در این ماژول می توانید 4 باکس را ...

مدیریت تبلیغات

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
تمامی تبلیغاتی که در فروشگاه قرار دارند را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - تبلیغات - مدیریت تبلیغات صفحه ی مدیریت تبلیغات شامل عنوان تبلیغات است که با استفاده از عناوین میتوانید به جستجوی تبلیغ مورد نظر بپردازید. مدت زمان نمایش تبلیغ ، که میتوان آن را ویرایش کرد و تغییر داد. همچنین با استفاده از ابزار های حذف و ...

تبلیغ جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
امکان درج تبلیغ در فروشگاه بر اساس محل قرارگیری آن (محل قرارگیری تبلیغ بر اساس طرح سایت می تواند متفاوت باشد) از مسیر زیر وجود دارد: مدیریت فروشگاه - محتوا - تبلیغات - تبلیغ جدید درصفحه باز شده عنوان آن را تایپ نمایید. محل قرار گیری آن را انتخاب نمایید که در موقعیت اول - دوم - سوم و ... قرار گیرد. در قسمت ...