فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت متن اسلایدها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
اسلایدر های متنی که در فروشگاه قرار دارند را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه -> محتوا -> اسلایدر -> مدیریت اسلایدر های متنی صفحه ی مدیریت اسلایدرهای متنی برای شما نمایش داده میشود که به شما امکان ویرایش و حذف آن ها را می دهد.  

اسلاید متن جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
اسلایدرهای متنی جدید را میتوانید از مسیر زیر در فروشگاه درج کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اسلایدر - اسلاید متن جدید صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید در آن اسلاید متن جدید تعریف و درج کنید. اسلایدر متنی ، می تواند برای بخش های مختلفی استفاده شود. متن دلخواه را در قسمت متن تایپ نموده و آدرس لینک را در ...

مدیریت اسلایدها

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
اسلایدر هایی که در فروشگاه قرار دارند را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اسلایدر - مدیریت اسلایدر ها صفحه ی میدیریت اسلایدر ها برای شما نمایش داده خواهد شد که شامل عنوان ، محل نمایش ، تصویر ، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن اسلاید میباشد. با استفاده از ابزارهای حذف و ویرایش ، میتوانید تغییراتی اعمال ...

اسلاید جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای درج اسلایدر جدید در فروشگاه میتوانید به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اسلایدر - اسلایدر جدید صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن امکان درج اسلایدها به تفکیک محل نمایش (صفحه نخست یا دسته بندی خاصی از کالاها) وجود دارد. عنوان آن را تایپ نمایید. محل نمایش آن را انتخاب نمایید. (صفحه ی نخست ، سوپر گروهها ...