فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت گروههای اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
گروه های مختلف اخبار فروشگاه را ، میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - مدیریت گروه ها صفحه ی مدیریت گروه های اخبار برای شما نمایش داده میشود که شامل عنوان گروه ها ، چینش و ابزارهای حذف و ویرایش است. از عنوان گروه ها برای جستجوی گروه مورد نظر میتوانید استفاده نمایید. پس از تنظیم چینش های دلخواه ...

گروه جدید اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای خبرهایی که در فروشگاه درج کردید ، میتوانید گروه های مختلفی را از مسیر زیر تعریف کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - گروه جدید صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی اخبار در یک سطح وجود دارد. در قسمت عنوان ، گروه جدید که برای خبرهای فروشگاه در نظر گرفتید را وارد کنید. سپس گزینه ی ...

مدیریت اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
تمامی خبرهایی که در فروشگاه قرار دارد را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - مدیریت اخبار برای شما صفحه ای باز میشود که در آن تمامی اخبار نمایش داده میشود. مدیریت اخبار شامل جستجو ، تعداد مشاهده ، ویرایش و حذف است. می توانید در قسمت جستجو به جستجوی خبر مورد نظر بپردازید و همچنین اطلاعات اخبار ...

خبر جدید

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
خبرهای جدیدی را میتوانید از مسیر زیر در فروشگاه خود درج کنید: مدیریت فروشگاه - محتوا - اخبار - خبر جدید صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن امکان درج خبر با فیلدهای عنوان ، گروه ، تصویر ، متن وجود دارد. می توانید اخبار را همانند مقالات به گروه خاصی از محصولات متصل کنید. اطلاعات لازم را در قسمت عنوان ...