فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت تگ ها

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید با استفاده از این قابلیت لیست تگ های درج شده در محصولات به همراه فراوانی استفاده آنها را مشاهده کنید، همچنین این صفحه به شما این قابلیت را میدهد که شما میتوانید برای آنها توضیحات و یا meta description درج کنید ، بدین منظور از مسیر فروشگاه - مدیریت تگ ها میتوانید وارد این صفحه بشوید. ویرایش تگ: شما میتوانید تگ ...