فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت فیلدها

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید به منظور ویرایش و یا حذف فیلدهای ایجاد شده از منوی فروشگاه -> فیلدها -> مدیریت فیلدها اقدام فرمایید.     همانطور که مشاهده میفرمایید شما میتوانید با استفاده از ابزار ها نسبت به ویرایش و حذف فیلدهای درج شده اقدام نمایید.

فیلد جدید

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید با رفتن به مسیر فروشگاه - فیلدها - افزودن فیلد جدید نسبت به درج فیلد جدید اقدام فرمایید. در ادامه به تشریح فیلدهای این قسمت می پردازیم : گروه فیلد: همانطور که در قسمت قبلی توضیح داده شده بود ، با استفاده از این گزینه میتوانید نسبت به انتخاب گروه فیلد مدنظرتان اقدام فرمایید. گروه کالا: گروه کالای مدنظرتان که میخواهید به ...

مدیریت گروه فیلدها

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه فیلدهایی که در فروشگاه درج کردید را از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت -> فروشگاه - > فیلدها -> مدیریت گروه فیلدها همچنین میتوانید از ابزار ها جهت ویرایش و حذف گروه فیلدهای درج شده استفاده نمایید.

گروه فیلد جدید

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
گروه فیلد چیست؟ شما میتوانید یکسری خصوصیات و فیلد را بعنوان معیار ویژگی های محصول اضافه نمایید ، در هنگام درج محصول شما میتوانید از قسمت تکمیل فیلدها اقدام به تکمیل اطلاعات و فیلدهای مربوط به آن نمایید ، همچنین شما میتوانید برای فیلدهای خود گروه تعریف کنید ، بدین منظور میبایست از قسمت فروشگاه - فیلدها - گروه فیلد جدید اقدام ...