فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت سوپر گروه ها

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
جهت مدیریت سوپر گروه های درج شده از منوی فروشگاه - سوپر گروه ها - مدیریت سوپر گروه ها میتوانید اقدام نمایید . گزینه های این صفحه عبارتند از : 1: جهت درج سوپر گروه جدید میتوانید از این گزینه استفاده نمایید. 2: اولویت چینش سوپر گروه را مشخص میکنید ، عدد هرچه کمتر باشد نوشته زودتر از بقیهنمایش داده میشود. 3: میتوان فعال یا ...

سوپر گروه جدید

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
سوپر گروه چیست؟ جهت درج سوپر گروه جدید از منوی فروشگاه - سوپر گروه ها - سوپر گروه جدید میتوانید اقدام کنید. در ادامه به تشریح گزینه های این قسمت می پردازیم : سرشاخه: چنانچه قصد دارید سوپرگروه بعنوان سرشاخه باشد و یا زیرمنو باشد از این قسمت میتوانید انتخاب نمایید. عنوان: همان عبارت نمایش داده شده به کاربران در صفحه اصلی سایت خواهد بود. عکس: ...