فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت روشهای ارسال

۷ فروردین ۱۳۹۷
پس از درج شیوه ارسال مرسوله میتوانید از منوی فروشگاه - روشهای ارسال - مدیریت روشهای ارسال نسبت به مدیریت و یا حذف گزینه های ذخیره شده اقدام نمایید. توضیح فیلدهای موجود در این قسمت به شرح زیر میباشد: عنوان : عنوان نوع ارسال مرسوله را نمایش میدهد. متن : متن و عبارت نمایشی به کاربر را نشان میدهد. ابزار : درج شهر رایگان: شما میتوانید ...

روش ارسال جدید

۷ فروردین ۱۳۹۷
روش ارسال: هنگامی که کاربر نسبت به تکمیل سفارش مدنظر اقدام میکند باید شیوه ارسال مرسوله مدنظرش را مشخص کند ، شما با استفاده از منوی فروشگاه - روشهای ارسال - روش ارسال جدید میتوانید نسبت به این موضوع اقدام فرمایید. در ادامه به تشریح گزینه های این قسمت می پردازیم : عنوان: نام و یا عنوان نوع ارسال مرسوله را در این ...