فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت رنگها

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید از قسمت فروشگاه -> رنگ ها -> مدیریت رنگها نسبت به ویرایش و حذف رنگهای درج شده در سیستم اقدام فرمایید.   گزینه های موجود در این صفحه شامل ویرایش و حذف میباشد که با استفاده از آنها میتوانید نسبت به حذف و یا ویرایش رنگ مدنظرتان اقدام کنید.

رنگ جدید

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
چنانچه قصد درج رنگ برای محصولات را دارید ، از قسمت فروشگاه - رنگ ها - رنگ جدید میتوانید اقدام نمایید. پس از انتخاب این گزینه شما وارد صفحه افزودن رنگ میشوید. گروه کالا: شما میتوانید رنگی که قصد تعریف آنرا دارید فقط برای گروهی خاص و یا همه گروه ها تعریف کنید. عنوان: عنوان رنگی که به کاربر نمایش داده میشود را میتوانید ...