فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت خدمات ویژه

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای مدیریت خدمات درج شده در فروشگاه ، از مسیر زیر اقدام نمایید: مدیریت - > فروشگاه -> خدمات ویژه -> مدیریت خدمات ویژه   شما با مراجعه به این صفحه میتوانید از گزینه هایی نظیر ویرایش و حذف خدمات ویژه ای که قبلا درج کرده اید بهره مند شوید.

خدمت ویژه جدید

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
خدمت ویژه چیست؟ شما میتوانید در ازای ارائه یکسری خدمات اضافه علاوه بر خود محصول مبلغ بیشتری از کاربران دریافت کنید ، بدین منظور از قسمت فروشگاه - خدمات ویژه - خدمت ویژه جدید اقدام به درج خدمت ویژه نمایید . فیلدهای موجود در این قسمت عبارتند از : گروه کالا: گروه کالای مدنظرتان که قصد دارید برای آن خدمت ویژه درج کنید را ...