فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت فروشهای پانداویلی

۶ فروردین ۱۳۹۷
شما میتوانید با مراجعه به منوی فروشگاه -> تخفیف -> مدیریت فروشهای پانداویلی نسبت به ویرایش و یا حذف تخفیف های پانداویلی ایجاد شده اقدام نمایید.

فروش پانداویلی جدید

۶ فروردین ۱۳۹۷
شما میتوانید از منوی فروشگاه - تخفیف - فروش پانداویلی جدید نسبت به درج تخفیف محصول خاص بصورت پانداویلی اقدام نمایید . در ادمه به تشریح گزینه های این قسمت می پردازیم : کالا: میتوانید کالای مدنظر خود را انتخاب فرمایید. شروع: با استفاده از این گزینه و تقویم موجود در این قسمت میتوانید تاریخ مدنظر خود برای شروع تخفیف را مشخص کنید. پایان: با ...

مدیریت کوپن تخفیف

۲۶ اسفند ۱۳۹۶
برای مدیریت کوپن های تخفیف میتوانید از مسیر زیر افدام نمایید: مدیریت ->  فروشگاه -> تخفیف -> مدیریت کوپن تخفیف شما میتوانید با مراجعه به این قسمت فروشگاه نسبت به ویرایش و حذف کوپن های تخفیف ایجاد شده اقدام فرمایید.

افزودن کوپن تخفیف

۲۶ اسفند ۱۳۹۶
در فروشگاه خود شما میتوانید از مسیر (مدیریت - فروشگاه - تخفیف - کپن تخفیف جدید) یکسری کوپن تعریف کنید ، کوپن های ساخته شده را در اختیار مشتریان قرار دهید تا مشتریان هنگام خرید از آنها استفاده کنند. در ادامه به تشریح فیلدهای این قسمت میپردازیم : عنوان: نام و یا عنوان تخفیف مدنظرتان را در این قسمت وارد نمایید. کد تخفیف: کد ...

مدیریت تخفیف های کلی

۲۶ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید برای ویرایش و یا حذف تخفیف های کلی درج شده از مسیر زیر اقدام نمایید: مدیریت -> فروشگاه -> تخفیف -> مدیریت تخفیف های کلی همانطور که در تصویر مشاهده میفرمایید شما میتوانید با استفاده از این منو نسبت به ویرایش و حذف تخفیف های کلی درج شده اقدام فرمایید.

تخفیف کلی جدید

۲۶ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید برای گروه خاصی از محصولات و یا گروه هایی از محصولات از مسیر زیر اقدام به درج تخفیف نمایید: مدیریت - فروشگاه - تخفیف - تخفیف کلی جدید فیلدهای موجود در این قسمت عبارتند از: عنوان: نام و یا عنوان تخفیف مدنظرتان را در این قسمت وارد نمایید. میزان تخفیف: شما میتوانید به 2 صورت ریالی و یا درصدی برای گروه مدنظرتان تخفیف ...

مدیریت تخفیف های تکی

۲۶ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید با مراجعه به مسیر فروشگاه -> تخفیف -> مدیریت تخفیف تکی ،  نسبت به حذف و ویرایش تخفیف های تکی که قبلا درج شده است اقدام فرمایید . همانطور که در تصویر مشاهده میفرمایید میتوانید با استفاده از ابزارهای ویرایش و حذف تغییراتی بر روی تخفیف های درج شده اعمال نمایید .

تخفیف تکی جدید

۲۶ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید برای محصول و یا محصولات مدنظرتان تخفیف هایتکی ای را بصورت ریالی و یا درصدی اعمال کنید ، همچنین از دیگر قابلیت های این بخش میتوان به قابلیت درج تخفیف بصورت نامحدود و یا زمانی اشاره کرد ، بدین منظور از قسمت فروشگاه - تخفیف - تخفیف تکی جدید اقدام فرمایید . در ادامه به تشریح گزینه های این قسمت ...