فروشگاه ساز دیمارکت 5

پرداخت های epay آنلاین

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای مشاهده و مدیرت پرداختهای epay آنلاین فروشگاه به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه -> سفارشات -> پرداخت های epay آنلاین صفحه پرداخت های epay آنلاین، برای شما نمایش داده میشود که شامل اطلاعات (نام و نام خانوادگی، موبایل، مبلغ پرداختی، ماژول، زمان پرداخت، وضعیت پرداخت و کد رهگیری پرداخت) میباشد.

فیشهای واریزی

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
فیش های واریزی که توسط کاربران ثبت شده باشند را میتوانید از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - سفارشات - فیش های واریزی کلیه فیش های واریزی که توسط کاربر ثبت شده باشند در این بخش نمایش داده می شوند. که شامل (تاریخ ثبت، نام کاربری، نام و نام خانوادگی، ناک بانک، زمان واریز، مبلغ، شماره فیش، توضیحات، و وضعیت فیش (تایید ...

درخواست های قیمت

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای مشاهده و مدیریت درخواست های قیمتی که توسط مشتریان ارسال میشود، به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - سفارشات - درخواستهای قیمت صفحه ی مدیریت درخواستهای قیمت برای شما نمایش داده میشود. که شامل: نام کالا ، وضعیت فعلی ، قیمت ، تعداد درخواست ، زمان درخواست میباشد. همچنین می توان در بخش ابزار به آن پاسخ داد یا آن را حذف نمود. ...

مدیریت سفارشات

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای مدیریت تمامی سفارشات ثبت شده در فروشگاه ، به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - سفارشات - مدیریت سفارشات صفحه مدیریت سفارشات برای شما نمایش داده میشود که شامل : خریدار ، نام کاربری ، کد رهگیری ، مبلغ سفارش ، هزینه ارسال ، بن استفاده شده ، خدمات ویژه ، جمع مبلغ پرداخت ، زمان ، نحوه پرداخت/ارسال ، وضعیت پرداخت ...