فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت ip ها

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای مدیریت IP هایی که به لیست سیاه افزوده شدن و همچنین برداشتن محدودیت آنها ، به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - لیست سیاه IP - مدیریت IP ها در صفحه ی باز شده میتوانید لیست تمامی IP های موجود در لیست سیاه ، را مشاهده نمایید. IP مورد نظر را انتخاب کنید و سپس برای اعمال تغییرات از ابزاهای موجود، ویرایش و ...

درج ip جدید

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برای افزودن بعضی از آی پی ها به لیست سیاه و همچنین گذاشتن محدودیت برای آنها به مسیر زیر بروید: مدیریت فروشگاه - لیست سیاه IP - درج IP جدید IP جدید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. تعیین نمایید محدودیت برای چه مدتی باشد (24 ساعت یا همیشه). توجه نمایید محدودیت برای آی پی هایی اعمال می شود که دفعات تلاش آنها بیش ...