فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت ریدایرکت آدرس ها

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
در صورتی که در فروشگاه ، آدرس هایی دارین که بر روی آدرس های جدید ریدایرکت شده اند میتوانید از مسیر زیر آنها را مشاهده و مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - امنیت و نگهداری - ریدایرکت آدرس - مدیریت آدرس ها صفحه مدیریت آدرس ها برای شما نمایش داده میشود که شامل: نوع انتقال ، آدرس فعلی ، آدرس جدید میباشد. همچنین میتوانید از ...

درج آدرس جدید

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
در صورت تغییر آدرس تمام یا برخی صفحات سایت میتوانید از مسیر زیر برای هدایت کاربران و مشتریان خود به آدرس جدید استفاده نمایید: مدیریت فروشگاه - امنیت و نگهداری - ریدایرکت آدرس - درج آدرس جدید آدرس فعلی و آدرس جدید را در کادر های مربوطه وارد نمایید و نوع انتقال را نیز انتخاب نمایید. و در انتها تایید را بزنید تا ...