فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت فرم ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید فرم های مختلفی را که روی فروشگاه دارید ، مدیریت کنید. برای اینکار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی فرم ساز کلیک کنید و سپس گزینه ی مدیریت فرم ها را انتخاب نمایید. در نگاه اول (وضعیت فرم تعدادفیلد - تعداد اطلاعات) قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از ابزار ...

فرم جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
می توانید فرم هایی بسازید که توسط کاربران تکمیل شوند. همانند فرم ثبت نام و فرم سفارش محصول خاص ... از سمت راست "فرم ساز" و سپس " فرم جدید" را انتخاب نمایید. عنوان فرم را درج نمایید. درقسمت "محدودیت تکمیل" حداکثر تعداد فرمی که می توان تکمیل نمود را تعیین کنید. مشخص کنید همه کاربران آن را تکمیل نمایند یا فقط ...

موجودی انبار

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید از موجودی انبار فروشگاه خود ، گزارشی تهیه کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید. سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی گزارش گیری کلیک کنید و موجودی انبار را انتخاب نمایید. صفحه ی گزارش از موجودی انبار ، نمایش داده میشود. که شما باید از قسمت انتخاب گروه ، گروه ...

گزارش درآمد

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید از درآمدی که در فروشگاه بدست می آورید گزارشی تهیه کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید. سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی گزارش گیری کلیک کنید و گزارش درآمد را انتخاب نمایید. صفحه ی گزارش درآمد که شامل تاریخ شروع و تاریخ پایان است ، نمایش داده میشود. با انتخاب تاریخ شروع ...

گزارش از سفارشات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید از سفارشاتی که در فروشگاه ثبت شده اند گزارشی تهیه کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از منوی سمت راست روی گزارش گیری کلیک و سپس گزارش از سفارشات را انتخاب نمایید. تاریخ شروع و پایان گزارش را انتخاب نمایید. نحوه ثبت سفارش بر اساس (آنلاین حضوری) را انتخاب کنید. وضعیت سفارش را بر اساس (معلق - ...

مدیریت فروشهای پانداویلی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید پانداویل هایی که برای فروش خود تعریف کردید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی مدیریت فروشهای پانداویلی را انتخاب نمایید. می توانید با کمک جستجو در زمان کمتری فروش مورد نظر را مشاهده نمایید. اطلاعاتی نظیر زمان شروع و ...

فروش پانداویلی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
پانداویل های جدیدی را برای فروش خود میتوانید درنظر گرفته و آنها را در قسمت مدیریت فروشگاهتون تعریف کنید . ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی فروش پانداویلی جدید را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن میتوانید پانداویل های جدیدی را در ...

مدیریت کوپن تخفیف

۱۳ مهر ۱۳۹۶
کپن های تخفیفی که در فروشگاه خود در نظر گرفته اید و همچنین تعریف کرده اید ، را میتوانید در قسمت مدیریت فروشگاهتون ، مدیریت کنید. ابتدا وارد مدیریت فروشگاهتون شوید و از سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی مدیریت کوپن تخفیف را انتخاب نمایید. تا در صفحه ای که برای شما نمایش ...

کوپن تخفیف جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "کوپن تخفیف جدید" را انتخاب نمایید. عنوانی برای آن انتخاب نمایید. برای آن "کد" درنظر بگیرید و با وارد نمودن عددی ، تعداد استفاده آن را در هرخرید محدود کنید. میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که به صورت ریال لحاظ شود یا درصد. مدت زمان آن را برحسب محدود ...

مدیریت تخفیفهای کلی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما تخفیف هایی را که در مدیریت فروشگاهتون برای فروش محصولات و یا ارایه خدمات خود تعریف کردید را می توانید براحتی مدیریت کنید. بنابراین ابتدا وارد مدیریت فروشگاه خود بشوید ، سپس از منوی سمت راست روی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی مدیریت تخفیفهای کلی را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن میتوانید تخفیف ...
سایر صفحات :   123468910111213