فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت سوپر گروهها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید سوپرگروه های مختلفی را که برای محصولات خود تعریف کردید ، مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی مدیریت محصولات کلیک کرده مدیریت سوپرگروه ها را انتخاب نمایید. برای شما صفحه ای نمایش داده میشود که شامل تمامی سوپرگروه های تعریف شده برای محصولات میباشد و شما ...

سوپر گروه جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*سوپرگروه جدید سوپر گروه ها حالت نمایش اصلی گروه ها در سایت شما هستند. به صورت کلی تر ، سوپر گروه ها ، چیزی مابین دسته بندی ها و منوی اصلی سایت هستند. مثلا در سوپرگروه ها می توانید تعدادی گروه را نمایش دهید و تعدادی را نمایش ندهید. هم چنین امکان ساخت منو های مدیریت شده توسط سوپرگروه ها وجود دارد. ...

مدیریت گروه ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه های مختلفی را که برای محصولات خود تعریف کردید ، مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گروه محصولات کلیک کرده مدیریت گروه ها را انتخاب نمایید. برای شما صفحه ای نمایش داده میشود که شامل تمامی گروه های تعریف شده برای محصولات میباشد و شما میتوانید ...

گروه جدید محصولات

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای محصولات خود گروه های مختلفی را تعریف کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گروه محصولات کلیک کرده گروه جدید را انتخاب نمایید. گروه ها می توانند به صورت سرشاخه و زیرشاخه به تعداد نامحدود باشند. سرگروه را انتخاب کنید. عنوانی برای آن تایپ نموده و با ...