فروشگاه ساز دیمارکت 4

درج عناوین گیرندگان مدیران تماس با ما

۱۳ مهر ۱۳۹۶
یکی از راه های ارتباطی کاربران فروشگاه با شما ،پیغام های "تماس با ما" است . کاربر باید در "تماس با ما" گیرنده پیام را از لیست موجود انتخاب نماید . برای تعریف گیرنده پیام " تماس با ما" از مدیریت فروشگاه ، وارد مدیران ---- مدیریت مدیران شوید .ابزار ویرایش را برای مدیر مورد نظر انتخاب نمایید. درصفحه باز شده ...

پیغام های تماس باما

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید پیغام هایی که در قسمت تماس با ما فروشگاه گذاشته میشود را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست گزینه ی پیغام های تماس با ما را انتخاب نمایید. صفحه ی مدیریت پیغام های تماس با ما برای شما نمایش داده می شود که شامل نام و نام خانوادگی , ایمیل ...