فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت ویدئوها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید ویدئوهایی که بر روی فروشگاه قرار دارند را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید و سپس از سمت راست روی گزینه ی ویدئو گالری کلیک کنید و مدیریت ویدئوها را انتخاب نمایید. صفحه ی مدیریت ویدئوها برای شما نمایش داده می شود که شامل تمامی ویدئوهای موجود در فروشگاه همراه با عنوان ...

ویدئوی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید ویدئوهای جدیدی را بر روی فروشگاه قرار دهید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید و سپس از سمت راست روی گزینه ی ویدئو گالری کلیک کنید و ویدئوی جدید را انتخاب نمایید. صفحه ی افزودن ویدئوی جدید برای شما نمایش داده می شود. عنوانی برای آن تایپ نمایید. تصویری برای آن درج نمایید (بعنوان مثال ScreenShot) ویدئو ...