فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت هدایا

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامیهدیه هایی را که برای محصولات در فروشگاه درج کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی هدیه کلیک کنید و گزینه ی مدیریت هدیه ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید تمامی هدیه های درج شده برای محصولات فروشگاه را ...

هدیه جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانیدهدیه هایی جدید برای محصولات در فروشگاه درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی هدیه کلیک کنید و گزینه ی هدیه جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید هدیه های جدیدی برای محصولات فروشگاه خود اضافه و درج کنید. در صفحه باز شده عنوان ...