فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت نظرسنجی ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید فرم های نظرسنجی ای که در فروشگاه درج می شود را مدیریت نمایید. برای اینکار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی نظرسنجی کلیک ، سپس مدیریت نظرسنجی را انتخاب کنید. در قسمت مدیریت نظرسنجی می توانید آمار هر نظر را به صورت عددی و نموداری مشاهده کنید. ازسمت راست گزینه نظرسنجی سپس مدیریت نظرسنجی ها را ...

نظرسنجی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*نظرسنجی جدید امکان ایجاد نظرسنجی به تعداد نامحدود وجود دارد. ولی فقط یک نظرسنجی می تواند همزمان فعال باشد. امکان درج نظرسنجی با تعداد نامحدودی گزینه برای پاسخ وجود دارد. برای افزودن نظرسنجی جدید می توانید از سمت راست از قسمت نظرسنجی گزینه نظرسنجی جدید را انتخاب نمایید. سوال آن را تایپ نموده و در قسمت پاسخ ها در هر خط یک پاسخ ...