فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت گروه مقالات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه های مختلفی را که برای مقاله های فروشگاه تعریف کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی مقالات کلیک کنید و گزینه ی مدیریت گروه ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های مقالات فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت گروه ...

گروه جدید مقالات

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای مقاله هایی که در فروشگاه خود درج کردید ، گروه های مختلفی تعریف کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی مقالات کلیک کنید و سپس گزینه ی مقاله جدید را انتخاب کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی مقالات در یک ...

مدیریت مقالات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی مقالاتی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی مقالات کلیک کنید و گزینه ی مدیریت مقالات کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید مقالات درج شده در فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت مقاله شامل نمایش تعداد رأی ...

مقاله جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*مقاله جدید برای افزودن "مقاله جدید" از سمت راست روی "مقالات" کلیک کنید و "مقاله جدید" را انتخاب نمایید. "عنوان" آن را تایپ نمایید. امکان اتصال مقالات به گروه محصولات نیز وجود دارد. بدین صورت با ورود به آن گروه ، مقالات مرتبط به آن نمایش داده می شوند. بدین منظور "گروه محصولات" و "گروه" مورد نظر را انتخاب کنید. آدرس فایل ...