فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت نظرات مقالات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید نظراتی را که در قسمت مقالات فروشگاه توسط کاربران گذاشته می شود را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی مدیریت نظرات کلیک کنید سپس مدیریت نظرات مقالات را انتخاب نمایید. کادری برای شما باز میشود که تمامی نظرات کاربران را نمایش میدهد و همچنین نام و نام خانوادگی ، ...

مدیریت نظرات اخبار

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید نظراتی را که کاربران در قسمت اخبار فروشگاه میگذارند را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی مدیریت نظرات کلیک کنید سپس مدیریت نظرات اخبار را انتخاب نمایید. کادری برای شما باز میشود که تمامی نظرات کاربران را نمایش میدهد و همچنین نام و نام خانوادگی ، ایمیل ، خبر ...

مدیریت نظرات محصولات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید نظراتی را که کاربران در قسمت محصولات فروشگاه میگذارند را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی مدیریت نظرات کلیک کنید سپس مدیریت نظرات محصولات را انتخاب نمایید. کادری برای شما باز میشود که تمامی نظرات کاربران را نمایش میدهد و همچنی نام ونام خانوادگی ، ایمیل ، کالا ، ...