فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت فایل

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید آپلودها و قالب های فروشگاه خود را مدیریت نمایید. ابتدا وارد مدیریت سایت سپس از ابزار های سمت چپ گزینه یمدیریت فایل را انتخاب نمایید. در این قسمت می توانید مدیریت پوشه Upload و Template سیستم را برعهده بگیرید. پوشه Upload شامل تمامی فایل هایی است که توسط سیستم آپلود می شوند و پوشه Template تمامی قالب ها و ظاهر ...