فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت مدیران

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید دسترسی های مدیرانی که برای مدیریت فروشگاه خود تعریف کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی مدیران کلیک و سپس مدیریت مدیران را انتخاب نمایید. نام و نام خانوادگی مدیر و شمارش تعداد اخبار ، مقالات و محصولات برای مدیران با تفکیک تعداد کل ، تعداد امروز ، تعداد ...

مدیر جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای مدیریت فروشگاه خود مدیران جدید با دسترسی های متفاوتی تعریف کنید تا بتوانند قسمتهای مختلف فروشگاه را مدیریت کنند. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی مدیران کلیک و سپس مدیر جدید را انتخاب نمایید. نام و نام خانوادگی ، نام کاربری جدید ، رمز عبور جدید را درج نمایید. می توانید انتخاب ...