فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت پیوندها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید لینک های مفید را که در در فروشگاه خود قرار داده اید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی لینکستان کلیک کنید سپس ، گزینه ی مدیریت لینک ها را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید تمامی لینک های درج شده ...

افزودن پیوند جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید لینک های مفید و یا مورد استفاده و مورد نیاز کاربران ، را در فروشگاه خود قرار دهید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی لینکستان کلیک کنید سپس ، گزینه ی لینک جدید را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که می توانید لینک های مفیدی ...