فروشگاه ساز دیمارکت 4

لیست سیاه ip

۱۳ مهر ۱۳۹۶
برای مدیریت آی پی هایی که به لیست سیاه افزوده شدن و همچنین برداشتن محدودیت آنها ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست لیست سیاه IP و سپس مدیریت IP ها را انتخاب نمایید . در صفحه ی باز شده میتوانید لیست تمامی آی پی های موجود که به لیست سیاه آی پی ها افزوده شدند را مشاهده نمایید. IP مورد ...

درج ip جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
برای افزودن بعضی از آی پی ها به لیست سیاه و همچنین گذاشتن محدودیت برای آنها ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، از سمت راست لیست سیاه IP و سپس درج IP جدید را انتخاب نمایید . IP جدید را درقسمت مربوطه وارد نمایید. تعیین نمایید محدودیت برای چه مدتی باشد( 24 ساعت یا همیشه). توجه نمایید محدودیت برای آی پی هایی ...