فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت گروه فیلدها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه فیلدهایی که ساخته اید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، سپس از سمت راست روی گزینه یفیلدها کلیک نمایید و گزینه ی مدیریت گروه فیلدها را انتخاب نمایید. صفحه ی مدیریت گروه فیلدها برای شما نمایش داده میشود که شامل عنوان گروه فیلدها و شماره چینش آنها است. همچنین با استفاده از ابزار به ...

گروه فیلد جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید گروهی از فیلدها را به عنوان مشخصات محصولات درج کنید و آن ها را برای هر محصول تکمیل کنید. سپس می توانید از این فیلدها برای مقایسه کالاها و نمایش در زیر یک کالا استفاده کنید. برای تبیین گروه فیلد جدید می توانید همانند آن چه در شکل می بینید فیلدها سپس گروه فیلد جدید را ...

مدیریت فیلدها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
برای مدیریت فیلد می توانید ازسمت راست " فیلدها" وسپس "مدیریت فیلدها" را انتخاب نمایید. در نگاه اول (گروه فیلد - عنوان - گروه کالا و چینش) را مشاهده خواهید کرد. توسط ابزار به "ویرایش" یا "حذف" مورد دلخواه بپردازید. با کلیک روی "بروز رسانی چینش" مدیریت خود را تکمیل کنید.

فیلد جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید فیلدهایی را به عنوان مشخصات کالاها و یا فیلدهای اضافی درج کنید و آن ها را برای هر کالا تکمیل کنید. سپس می توانید از این فیلدها برای مقایسه کالاها و نمایش در زیر یک کالا استفاده کنید. برای تبیین "فیلد جدید" می توانید همانند آن چه در شکل می بینید "فیلدها " سپس "فیلد جدید" را انتخاب نمایید. ...