فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت فرم ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید فرم های مختلفی را که روی فروشگاه دارید ، مدیریت کنید. برای اینکار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی فرم ساز کلیک کنید و سپس گزینه ی مدیریت فرم ها را انتخاب نمایید. در نگاه اول (وضعیت فرم تعدادفیلد - تعداد اطلاعات) قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از ابزار ...

فرم جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
می توانید فرم هایی بسازید که توسط کاربران تکمیل شوند. همانند فرم ثبت نام و فرم سفارش محصول خاص ... از سمت راست "فرم ساز" و سپس " فرم جدید" را انتخاب نمایید. عنوان فرم را درج نمایید. درقسمت "محدودیت تکمیل" حداکثر تعداد فرمی که می توان تکمیل نمود را تعیین کنید. مشخص کنید همه کاربران آن را تکمیل نمایند یا فقط ...