فروشگاه ساز دیمارکت 4

فیشهای واریزی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید فیش های واریزی که توسط کاربران ثبت شده باشند را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی سفارشات و پرداختها کلیک کنید و گزینه ی فیش های واریزی کلیک کنید. کلیه فیش های واریزی که توسط کاربر ثبت شده باشند در این بخش نمایش داده می شوند. ...

مدیریت شماره حسابها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی شماره حساب هایی را که برای فروشگاه خود تعریف کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی سفارشات و پرداختها کلیک کنید و گزینه ی مدیریت شماره حساب کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده می شود کهمی توانید اطلاعات مورد نظر شماره حساب ...

شماره حساب جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای فروشگاه خود چندین شماره حساب مختلف و جدید را درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی سفارشات و پرداختها کلیک کنید و گزینه ی شماره حساب جدید کلیک کنید. توسط این بخش می توانید شماره حسابهای مختلف را ثبت کنید. این شماره حساب ها در بخش ...

مدیریت سفارشات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*مدیریت سفارشات امکان مشاهده سفارشات ثبت شده در این بخش وجود دارد. با امکان جستجو از سمت راست "سفارشات و پرداختها" را انتخاب کنید. روی "مدیریت سفارشات" کلیک نموده و به جستجوی اطلاعات مورد نظربپردازید. فیلدها ، خریدار ، نام کاربری ، کد رهگیری ، مبلغ سفارش ، هزینه ارسال ، بن استفاده شده ، خدمات ویژه ، جمع مبلغ پرداخت ، ...