فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت گروههای دانلودی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه های دانلودی ای را که برای فایلهای دانلودی در فروشگاه تعریف کردید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی دانلود کلیک کنید و گزینه ی مدیریت گروه ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های دانلودی خود را مدیریت ...

گروه جدید دانلود

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای موارد دانلودی ای را که در فروشگاه درج کردید گروه های مختلفی را تعریف کنید برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی دانلود کلیک کنید و گزینه ی گروه جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های دانلودی خود را تعریف کنید. می ...

مدیریت فایلها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید موارد دانلودی ای را که در فروشکاه درج کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی دانلود کلیک کنید و گزینه ی مدیریت فایلها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که شامل تمامی فایل های دانلود میباشد. مدیریت فایل ها امکان ویرایش و حذف ...

دانلودفایل جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*دانلودفایل جدید امکان درج تعداد نامحدودی فایل برای دانلود به صورت عمومی وجود دارد. دانلود فقط برای کاربران عضو فعال خواهد بود ، از سمت راست قسمت "دانلود" گزینه "فایل جدید" را انتخاب نمایید. درصفحه نمایش داده شده "عنوان" و " گروه " را مشخص نمایید. برای گذاشتن تصویر ، آدرس عکس ذخیره شده را وارد نمایید. اگر می خواهید برای فایلتان ...