فروشگاه ساز دیمارکت 4

ارسال ایمیل

۱۳ مهر ۱۳۹۶
برای پاسخ به کاربر می توانید بصورت جداگانه برای او ایمیل ارسال کنید. برای ارسال ایمیل ابتدا وارد مدیریت سایت بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی تماس با ما کلیک کنید و سپس ارسال ایمیل را انتخاب نمایید. کادر مربوط به ارسال ایمیل برای شما باز میشود که شما باید عنوان و گیرنده ایمیل را درج نمایید. و سپس پاسخ ...

پیغام ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید پیامهایی که توسط کاربران در قسمت تماس با ما درج شده اند را مدیریت نمایید. بدین منظور ابتدا وارد مدیریت سایت بشوید ، از سمت راست روی گزینه ی تماس با ما کلیک نمایید و سپس گزینه ی پیغام ها را انتخاب کنید. در این بخش ، اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی ، ایمیل ، موبایل ، ...