فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت تخفیف های تکی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما تخفیف های تکی را که در فروشگاهتون درج کردید ، را می توانید مدیریت نمایید. برای مدیریت تخفیف های تکی درج شده در سایت ، ابتدا وارد مدیریت سایت بشوید . از منوی سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک کنید و سپس گزینه مدیریت تخفیفهای تکی را انتخاب نمایید. کادر مربوط به مدیریت تخفیف های تکی برای شما نمایش ...

تخفیف تکی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "تخفیف تکی جدید" را انتخاب نمایید. عنوانی برای آن انتخاب نمایید. میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که بصورت ریال لحاظ شود یا درصد. محصول یا محصولاتی که شامل این تخفیف می شوند را انتخاب نمایید. مدت زمان آن را برحسب محدود و نامحدود بودن انتخاب کنید و اگر زمان آن محدود است ...

مدیریت فروشهای پانداویلی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید پانداویل هایی که برای فروش خود تعریف کردید را مدیریت کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی مدیریت فروشهای پانداویلی را انتخاب نمایید. می توانید با کمک جستجو در زمان کمتری فروش مورد نظر را مشاهده نمایید. اطلاعاتی نظیر زمان شروع و ...

فروش پانداویلی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
پانداویل های جدیدی را برای فروش خود میتوانید درنظر گرفته و آنها را در قسمت مدیریت فروشگاهتون تعریف کنید . ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید ، سپس از منوی سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی فروش پانداویلی جدید را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن میتوانید پانداویل های جدیدی را در ...

مدیریت کوپن تخفیف

۱۳ مهر ۱۳۹۶
کپن های تخفیفی که در فروشگاه خود در نظر گرفته اید و همچنین تعریف کرده اید ، را میتوانید در قسمت مدیریت فروشگاهتون ، مدیریت کنید. ابتدا وارد مدیریت فروشگاهتون شوید و از سمت راست روی گزینه ی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی مدیریت کوپن تخفیف را انتخاب نمایید. تا در صفحه ای که برای شما نمایش ...

کوپن تخفیف جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "کوپن تخفیف جدید" را انتخاب نمایید. عنوانی برای آن انتخاب نمایید. برای آن "کد" درنظر بگیرید و با وارد نمودن عددی ، تعداد استفاده آن را در هرخرید محدود کنید. میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که به صورت ریال لحاظ شود یا درصد. مدت زمان آن را برحسب محدود ...

مدیریت تخفیفهای کلی

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما تخفیف هایی را که در مدیریت فروشگاهتون برای فروش محصولات و یا ارایه خدمات خود تعریف کردید را می توانید براحتی مدیریت کنید. بنابراین ابتدا وارد مدیریت فروشگاه خود بشوید ، سپس از منوی سمت راست روی تخفیف کلیک نموده و گزینه ی مدیریت تخفیفهای کلی را انتخاب نمایید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن میتوانید تخفیف ...

افزودن تخفیف کلی جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
از منوی سمت راست روی "تخفیف" کلیک نموده و گزینه "تخفیف کلی جدید" را انتخاب نمایید. عنوانی برای آن انتخاب نمایید. میزان تخفیف را وارد نمایید و انتخاب کنید که به صورت ریال لحاظ شود یا درصد. گروه هایی که شامل این تخفیف می شوند را با نگه داشتن کلید ctrl انتخاب نمایید. مدت زمان آن را برحسب محدود و نامحدود بودن انتخاب کنید و ...