فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت تبلیغات

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی تبلیغات هایی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی تبلیغات کلیک کنید و گزینه ی مدیریت تبلیغات ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید تبلیغات های فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت تبلیغات امکان جستجو ، ویرایش ...

تبلیغ جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
*تبلیغ جدید امکان درج تبلیغ بر اساس محل قرارگیری آن وجود دارد. البته محل قرارگیری تبلیغ بر اساس طرح سایت می تواند متفاوت باشد برای افزودن تبلیغ جدید از سمت راست روی "تبلیغات " سپس " تبلیغ جدید" کلیک کنید. درصفحه باز شده عنوان آن را تایپ نمایید. محل قرار گیری آن را انتخاب نمایید که در موقعیت اول - دوم - ...